Toimintalinjaus

 

TOIMINTALINJAUS v. 2019                                                                                                                                                            

                     

Toiminta-ajatus ja tavoitteet:

Lahjan Tytöt ry perustettiin vuonna 1971 jatkamaan ja täydentämään Lahja Salvianderin liikuntakoulun perinteitä sekä työsarkaa. Seuraan kuuluu tällä hetkellä yli 1000 jäsentä, joita ohjaa noin 120 koulutettua valmentajaa, ohjaajaa, apuohjaajaa ja säestäjää.

Seuramme tarkoituksena on tarjota haasteellisia ja nautinnollisia elämyksiä voimistelun, tanssin ja liikunnan parissa kaikenikäisille hyvässä seurassa. Seura opettaa lapset pienestä pitäen ymmärtämään liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. Kasvatuksellisuus, liikunnan ilo ja kansainvälisyys ovat seurallemme tärkeitä arvoja.  

Lahjan Tytöt on Suomen Voimisteluliiton, Olympiakomitean sekä Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu LiikU:n jäsen. Saimme Hyvä Seura -palkinnon vuonna 2004.

 

 

Tähtiseuraseura:

Lahjan Tytöt on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan. Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.

 

Lahjan Tytöt on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

 

Huom. Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt. Lahjan Tytöt on ollut mukana nimeään muuttaneessa laatuohjelmassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1992.

 

 

Harrastustoiminta:

 

Lahjan Tytöissä painotetaan liikunnan lisäksi kasvatuksellista sisältöä. Hyviin tapoihin ja ryhmässä toimimisen taitoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Lahjan Tytöissä panostetaan myös musiikkikasvatukseen. Aito pianosäestys kehittää lapsen rytmitajua ja tuo tunneille elämyksellisyyttä. Säestäjän ansiosta liikkeisiin löytyy aina rytmiikaltaan sopiva musiikki.

 

Kaikki ohjaajamme ovat täysi-ikäisiä sekä koulutettuja. Pienimpiä voimistelijoita ohjaavat kokeneet aikuiset ohjaajat.

 

Harrastustuntien laadun varmistaminen on Lahjan Tytöissä jatkuvaa ja määrätietoista. Pyrkimyksemme on, että harjoitukset ovat mahdollisimman korkeatasoisia ja antoisia. Haluamme kannustaa ohjaajia ja valmentajia koulutukseen ja tarjota heille uusia virikkeitä motivaation ylläpitämiseksi. Tarkoituksena on kouluttaa omista jäsenistä tulevaisuuden ohjaajia ja valmentajia, jotta taattaisiin toiminnan jatkuminen seuran omin voimin.

 

Tuntivalikoimastamme löytyy monipuolisesti erilaisia tunteja eri ikäryhmille. Jokaiselle seuramme jäsenelle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien halujensa ja edellytystensä mukaan.

 

Perheliikuntatunnit

Perheliikuntatunnit ovat perheen pienimmille (3kk-6v.) tarkoitettuja liikuntahetkiä yhdessä oman aikuisen kanssa. Tarjoamme Aikuinen-vauva –jumppaa, Aikuinen-lapsi -jumppaa, Aikuinen-lapsi -voimistelua sekä Perhetemppuilua.

 

Alle kouluikäisten tunnit

Alle kouluikäisten tuntitarjonnasta löytyy perusliikuntataitoja kehittäviä Perusvoimistelu-, Temppukerho-, KidMix- ja DanceMix-tunteja. Tunnit ovat alkaen 3-vuotiaille.

 

Kouluikäisten ja nuorten tunnit

Kouluikäisilleja nuorille  tuntitarjonnastamme löytyy Voimistelu-, KidMix-, DanceMix-, Tanssillinen Voimistelu- ja ShowDance –tunnit. Tunnit ovat alkaen 6-vuotiaille.

 

Aikuisten tunnit

Aikuisten tuntitarjonnastamme löytyy naisten kuntoliikuntatunteja, kehonhuoltotunti, Wanhojen valioiden voimistelutunti, seniori-ikäisten tunteja sekä miesten tunti. Ryhmässä liikkuminen on mukavaa ja tuttujen tapaaminen tuo sisältöä elämään. Lahjan Tyttöjen tunneilla soitetaan reipasta mukaansa tempaavaa musiikkia, jonka tahdittamana on ilo liikkua. Tunnit ovat monipuolisia, tehokkaita ja vaihtelevia. Tavoitteena on kehonhallinnan, tasapainon, koordinaation, liikkuvuuden, hapenottokyvyn ja lihaskunnon kehittäminen sekä ylläpitäminen. Kaikkiin aikuisten tunteihin kuuluu alkuverryttely ja kunnon loppuvenyttely.

 

Kevätjuhla ja joulunäytös

Kaikille seuramme jäsenille annetaan mahdollisuus esiintyä kevätjuhlassa ja joulunäytöksessä. Kaikki pääsevät mukaan hankkimaan esiintymiskokemusta. Vanhempien ja seurakavereiden kannustus katsomossa palkitsee niin nuoria kuin varttuneempiakin esiintyjiä myönteisesti ja kannustavasti ahkeran harjoittelun jälkeen.

 

Kevätjuhlassa huomioimme jäsenistöämme urheilullisten saavutusten lisäksi esimerkillisestä käytöksestä, aktiivisuudesta ja ansioista seuratoiminnassa. Lisäksi kukitamme kevään ylioppilaat sekä ammattikoulusta valmistuneet.

 

 

Valmennustoiminta

Systemaattisessa joukkuevoimistelun ja tanssin kilpailuihin tähtäävässä valmennustoiminnassamme on mukana noin 250 lasta ja nuorta. Kilpailutoimintamme on osa valmennustoimintaa ja tarjoaa lahjakkaille ja sisukkaille nuorille mahdollisuuden kehittyä todellisiksi huippu-urheilijoiksi. Tavoitteenamme on kehittyä menestyksekkäänä joukkuevoimistelu- ja tanssiseurana.

 

 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on yksi Lahjan Tyttöjen perusarvoista. Seura on tehnyt pitkään yhteistyötä saksalaisen urheiluseuran, Vereinigte Turnerschaft Zweibrückenin kanssa. Lisäksi Lahjan Tytöillä on ystävyyskoulu Pennsylvaniassa USA:ssa ja ystävyysvoimisteluseura Espanjassa.

Lahjan Tyttöjen kansainvälinen tiimi pitää yhteyttä ulkomailla olevien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Vuosittain olemme yhteydessä Saksaan, Espanjaan sekä Yhdysvaltoihin, joihin teemme esiintymismatkoja sekä vierailuja. Joka vuosi Lahjan Tyttöjen ja Turun Palloseuran stipendiaatti pääsee käymään koulua vaihto-oppilaana ystävyyskoulussamme Upland Country Day Schoolissa, Pennsylvanian osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Aina vuodesta 1985 olemme lähettäneet tyttöjä edustamaan seuraamme ja Suomea Atlantin taakse.

Yhteistyömme Upland Country Day Schoolin kanssa on vahvaa ja lähes vuosittain isännöimme paikallisen yhteistyöseuramme Turun Palloseuran kanssa koulun oppilaita ja opettajia, kun he tekevät luokkaretkiä Suomeen ja vierailevat Turussa. Seurastamme on ollut myös ryhmiä esiintymismatkoilla vierailemassa vaihtokoulussamme sekä muualla Yhdysvalloissa, kuten Suomen suurlähetystössä.

Lahjan Tytöt osallistuu säännöllisesti erilaisiin voimistelutapahtumiin ympäri maailman.

 

 

Lahjan Tyttöjen opetussuunnitelma ja ohjeistukset

 

Lahjan Tytöille on laadittu oma opetussuunnitelma, jonka tarkoitus on toisaalta taata tuntien korkea taso ja tietty yhtenäisyys eri ohjaajien tuntien välillä, toisaalta toimia ohjaajaa helpottavana suunnittelun työkaluna. Opetussuunnitelmaa on päivitetty jatkuvasti lajikirjon lisääntyessä ja esimerkiksi joukkuevoimistelun vaatimusten muuttuessa.

 

OPS:n alussa on kerrottu Lahjan Tyttöjen toiminta-ajatus ja toiminnan yleistavoitteet, jotka painottavat erityisesti kasvatuksellista puolta.

 

Kaikilla tunneilla opetetaan tietylle ikäryhmälle samat perusasiat ja niiden lisäksi tunnin painotuksen mukaiset lajitaidot. Opetussuunnitelmaan on listattu tuntien sisällöt erityyppisille tunneille ikäryhmittäin. Perusliikuntataidot, motoriikka-, ketteryys-, koordinaatio-, liikkuvvus-, tasapaino- ja nopeusharjoitukset luovat pohjan kaikille tunneille.

 

Opetussuunnitelman liitteenä on lyhyt yhteenveto fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta herkkyyskausineen, vapaasti suomennettua balettitermistöä ja lyhyt katsaus rytmiikkaan. Opetussuunnitelman painopiste on siis kuitenkin lajitaitojen opettamisen tavoitteiden ja sisältöjen selkiyttämisessä ja yhtenäistämisessä seuran sisällä.

 

Lahjan Tytöillä on myös ohjaajan, valmentajan ja johtokunnan perehdytysoppaat, joissa on laajasti kerrottu seurasta, seuran toimintatavoista, ohjaajien, valmentajien ja johtokunnan tehtävistä sekä käytännön asioista.  

 

 

 

 

Seuratoiminnan starttikurssi

 

Starttikurssi järjestetään vuosittain ja sitä tarjotaan kaikille 14 vuotta täyttäneille Lahjan Tytöille. Tarkoituksena on saada nuoret pidettyä mukana seuran toiminnassa, vaikka esimerkiksi oma kilpaura alkaisi hiipua tai harrastus ei enää entisessä muodossaan kiinnostaisi. Kurssi on osallistujille ilmainen, eikä se sido mihinkään.

 

Varsinainen starttikurssipäivä sisältää tietoa ohjaajana olemisesta ja ohjaustilanteesta. Kurssilla käydään myös läpi millaisia muita toimijoita seurassa tarvitaan. Lisäksi ohjelmaan kuuluu tuntien seuraamista, ohjauksen harjoittelua ja muuta seuratoimintaa vanhemman ohjaajan opastuksella.

 

Starttikurssin käyneellä on mahdollisuus päästä seuraan apuohjaajaksi, ohjaajaksi, valmentajaksi, tuomariksi, säestäjäksi, projektityöhön ideoijaksi ja toteuttajaksi tai muuksi toimijaksi kukin omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan. Starttikurssin käyneillä on mahdollisuus päästä myös Suomen Voimisteluliiton koulutuksiin.

 

 

Pelisäännöt

Keväällä 2019 on seuralle kirjattu seuraavat Pelisäännöt:

 1. Toimintamme on tavoitteellista.
 2. Seurassamme kuunnellaan ohjeita ja noudatetaan sovittuja sääntöjä.
 3. Seurassamme noudatetaan hyviä käytöstapoja ja huomioidaan toiset.
 4. Jokainen yrittää tehdä parhaansa.
 5. Voimistelutunneille pukeudutaan asianmukaisesti ja käytettävät välineet ovat turvallisia.
 6. Seuran liikuntatarjonta on monipuolista.

 

Lisäksi Lahjan Tyttöjen on hyvä muistaa…

 • saapua ajoissa omalle tunnille
 • laittaa kengät siististi telineisiin sisään tullessa
 • pukeutua tunnille asianmukaisesti ja ottaa korut sekä kellot pois
 • laittaa hiukset siististi kiinni, etteivät ne häiritse jumppatunnilla
 • käydä tarvittaessa WC:ssä ennen tunnin alkua sekä laittaa purukumi roskakoriin
 • sammuttaa kännykkä tunnin ajaksi
 • jättää omat ”supinat” salin ulkopuolelle ja keskittyä jumppatuntiin ohjaajaa kuunnellen
 • että, tunnille tullaan oppimaan ja kokemaan uutta; HARJOITUSHAN TEKEE MESTARIN
 • keskittyä omaan suoritukseen arvostelematta muita
 • ottaa repullinen iloista mieltä mukaan joka jumppatunnille!
PDF-tiedostoLAHJAN TYTTÖJEN TOIMINTALINJAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019.pdf (218 kB)
Täältä löydät laajemman toimintalinjauksen