Kiitoskulttuuri

Lahjan Tyttöjen muistamiset ja palkitsemiset

Lahjan Tytöt muistaa ja palkitsee säännöllisesti seuran jäseniä tai muuten seuralle tärkeitä henkilöitä monin eri tavoin. Alla on lueteltu muistamiset ja palkitsemiset ajankohtineen ja perusteineen:

Hyvän käytöksen pokaali ja aktiivisuuspokaali

Hallitus valitsee vuosittain kevätjuhlan yhteydessä jaettavat hyvän käytöksen pokaalien ja aktiivisuuspokaalien saajat jäsenistön tai taustajoukkojen keskuudesta ohjaajien, valmentajien ja päätoimisten suosituksia ja ehdotuksia kuunnellen. Pokaalien saajia voi olla useita ja jaettavien pokaalien määrä voi vaihdella.

Hyvän käytöksen pokaalin saaja käyttäytyy seuran arvojen mukaisesti kohteliaasti, ystävällisesti ja kannustavasti muita kohtaan, ottaa toiset huomioon ja on kaveri kaikkien kanssa.

Aktiivisuuspokaalin saaja sitoutuu ahkerasti ja innostuneesti harrastukseensa ja/tai on aktiivisesti mukana seuran toiminnassa seuran arvoja noudattaen. Pääpaino näiden pokaalien saajilla on harrastusoiminnan jäsenissä ja seura-aktiiveissa, mutta palkittavia voi olla myös valmennusryhmäläisissä tai esimerkiksi taustajoukoissa.

Joukkueiden tsempparipokaali

Jokaisen valmennustoiminnan joukkueen tai ryhmän valmentajat valitsevat joukkueestaan tsempparipokaalin saajan. Pokaalit jaetaan valmennustoiminnan yhteisessä Starttipäivässä loppukesällä. Tsempparipokaalin saaja on iloinen, ystävällinen, kaikkien kaveri ja treenaa ahkerasti ja tunnollisesti kannustaen myös muita.

Kilpailumenestystä saavuttaneet joukkueet

Hienosti kilpailukaudella menestyneet joukkueet kukitetaan kevätjuhlan yhteydessä.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja

Seuran sääntöihin on kirjattu seuraavasti:

”Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. 

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta ja arvo on elinikäinen.”

Lahja Salvianderin stipendirahasto 

Lahja Salvianderin stipendirahastosta hallituksella on mahdollisuus vuosittain palkita kevätjuhlan yhteydessä yksittäinen henkilö tai ryhmä, jonka hallitus yhdessä päätoimisten kanssa katsoo toimineen seuran hyväksi tai edustaneen seuraa positiivisesti seuran arvoja noudattaen. Stipendirahaston summa voi vaihdella hallituksen päätöksen mukaisesti. Stipendi voidaan myös jättää jakamatta jonakin vuonna hallituksen niin päättäessä.

Merkkipäivät, perheenlisäys ja naimisiinmeno

Lahjan Tytöt muistaa seura-aktiiveja, päätoimisia ja muita seuralle tärkeitä henkilöitä perheenlisäyksen, naimisiinmenon ja tiettyjen merkkipäivien johdosta.

Seura-aktiivien muistamiset

Seura-aktiiveja muistetaan pääsääntöisesti vuosittain keväällä ja/tai vuoden loputtua hallituksen kulloisenkin ehdotuksen mukaisesti. Muistamisen tapa vaihtelee ja voi olla esimerkiksi yhteinen musikaalimatka, jokin seuratuote tai muu muistaminen, tai yhteinen kiitostilaisuus tarjoiluineen.

Päätoimiset, hallituksen jäsenet, ohjaajat ja valmentajat saavat käydä maksutta harrastustoiminnan tunneilla läpi vuoden.

Taru Narvanmaan stipendirahasto 

Taru Narvanmaan perustamasta stipendirahastosta palkitaan kevätjuhlassa koreografistipendin saaja, jokin ulkomaanmatka ja/tai menestynyt/hienosti kehittynyt joukkue stipendillä. Taru Narvanmaa valitsee stipendin saajat.

Upland Country Day School -stipendiaatti

Kansainvälisyys on yksi seuran tärkeimmistä arvoista ja ystävyyskoulumme Upland Country Day School USA:ssa on mahdollistanut vuosittain elokuussa pääsääntöisesti yhden Lahjan Tytön lähettämisen vaihto-oppilaaksi Pennsylvaniaan yhdeksi lukuvuodeksi. Hallitus valitsee stipendiaatin valmentajien, ohjaajien tai muiden asianosaisten suositusten perusteella. Tuleva vaihto-oppilas kukitetaan seuran kevätjuhlassa.

Uudet ylioppilaat ja ensimmäiseen ammattiin valmistuneet

Uudet ylioppilaat ja ensimmäiseen ammattiin valmistuneet kukitetaan vuosittain kevätjuhlan yhteydessä.

Valmennusryhmäläisten mitalit 3 v., 5 v. ja 10 v.

Valmennusryhmäläisille jaetaan vuosimitalit 3 v., 5 v. ja 10 v. valmennustoiminnassa mukanaolon jälkeen. Mitalit jaetaan valmennustoiminnan yhteisessä Starttipäivässä loppukesällä. 

Voimisteluliiton ohjaaja- ja ansiomerkit

Hallitus voi niin halutessaan ehdottaa, että ansioituneelle seuran jäsenelle haetaan Voimisteluliiton ansiomerkkiä, jotka luovutetaan kevätjuhlan yhteydessä. Voimisteluliiton ansiomerkkejä ovat:

Ohjaajamerkit

Pronssinen ohjaajamerkki: 5 vuotta
Hopeinen ohjaajamerkki: 10 vuotta
Kultainen ohjaajamerkki: 15 vuotta
Kultainen ohjaajamerkki timantilla: 25 vuotta

Ansiomerkit: (kriteerit luettavissa Voimisteluliiton sivuilta) https://www.voimistelu.fi/seuroille/jasenyys/ohjaaja-ja-ansiomerkit/

Pronssinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki
Suuri ansiomerkki

Vuoden joukkuevoimisteluvalmentaja, Vuoden tanssivalmentaja sekä Vuoden ohjaaja 

Joukkuevoimisteluvalmentajat, tanssivalmentajat, ohjaajat sekä apuvalmentajat ja apuohjaajat äänestävät vuosittain keväisin keskuudestaan Vuoden joukkuevoimisteluvalmentajan, Vuoden tanssivalmentajan ja Vuoden ohjaajan. Palkinnon saaja on aktiivinen, innostunut, hyvä esikuva lapsille ja nuorille ja hoitaa osansa esimerkillisesti.

Vuoden Lahjan Tyttö

Vuosittain kevätjuhlassa palkitaan vuoden Lahjan Tyttö -palkinnolla. Vuoden Lahjan Tyttö valitaan hallituksen ja seura-aktiivien ehdotusten perusteella. Vuoden Lahjan Tyttö on seuralle tärkeä avainhenkilö, joka on toiminut esimerkillisesti seuran arvojen mukaisesti ja ollut pitkäaikaisesti mukana toiminnassa. Vuoden Lahjan Tyttö voi olla esimerkiksi ohjaaja, valmentaja, apuvalmentaja, vanhempi tai isovanhempi tai kuka muu tahansa, joka tunnustuksen ansaitsee.  

Ylläolevien muistamisten lisäksi hallitus voi ehdottaa, että yksittäistä henkilöä muistetaan jostakin merkittävästä saavutuksesta (esimerkiksi väitöskirja/tohtorin tutkinto tms.