Sidosryhmät


Palvelemme eri  sidosryhmiämme päivittäin toimistolta ja salilta käsin. Päätoimiset ovat yhteydessä myös valtakunnallisiin ja alueellisiin liikuntajärjestöihin. Viikoittain asioidaan myös Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen kanssa mm. salivuorovarausten osalta ja olosuhteiden parantamiseksi.

Olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen toimintaa ja uutta liikuntasuunnitelmaa.

Tapahtumien yhteydessä yhteistyötä tehdään muiden liikuntaseurojen kanssa pitäen aktiivisesti yllä positiivista kanssakäymistä. Saara Kuusinen toimii Turun kaupungin seuraparlamentissa, Voimisteluliiton joukkuevoimistelun lajiasiantuntijaryhmässä, Länsi-Suomen joukkuevoimistelun aluetyöryhmässä asiantuntijajäsenenä. Kristiina Viikari toimii JV-aluetyöryhmän varsinaisena jäsenenä ja puheenjohtajana. Viikari jatkaa Voimisteluliiton seuraverkoston vaikuttajaverkoston Länsi-Suomen luottamuspaikalla ja Voimisteluliiton kilpailutiimin jäsenenä. Karita Aalto jatkaa Voimisteluliiton tuomaritiimin jäsenenä ja  joukkuevoimistelun aluetyöryhmässä jäsenenä. Aija Laihinen jatkaa Voimisteluliiton laajennetun joukkuevoimistelun johtoryhmän jäsenenä. 

Lahjan Tytöt jatkaa hyvää yhteistyötä muiden alueen seurojen kanssa kehittäen alueemme liikuntakulttuuria yhdessä. Lisäksi tärkeä yhteistyökumppanimme on Turun Seudun Urheiluakatemia, jonka kanssa tuemme urhelijoitamme huippu-urheilupolulla.


Seuran tavoitteena on lisätä yhteistyötä kunnallisten toimijoiden, kuten koulujen, päiväkotien ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteinen päämäärä lasten, nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisestä liikunnan avulla antaa mahdollisuuksia yhteistyölle.

Lisää tärkeitä yhteistyökumppaneitamme löytyy täältä