Ydintoiminta


Laaja ja laadukas harrastustoiminta 

Jokaiselle seuramme jäsenelle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien halujensa ja edellytystensä mukaan. Tavoitteena on, että jokainen Lahjan Tyttöjen jäsen voi nauttia ryhmässä liikkumisesta ja oppia uutta jokaisessa elämänkaaren vaiheessa vauvasta vaariin. Pyrimme luomaan lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa. Toimintaamme ohjaa lasten liikunnan laatutekijät; ilo ja innostus, monipuoliset  liikuntataidot, hyvä fyysinen harjoitettavuus sekä liikunnallinen elämäntapa.

Lahjan Tytöissä painotetaan liikunnan lisäksi kasvatuksellista sisältöä. Hyviin tapoihin ja ryhmässä toimimisen taitoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Kannustamme seuramme jäseniä kunnioittamaan ja arvostamaan muita, noudattamaan seuran yhteisiä sääntöjä sekä kantamaan vastuuta yhteisistä asioista.

Viikoittaisen harrastustoiminnan ohella Lahjan Tytöt järjestää jäsenille ja perheille tarkoitettuja tapahtumia ja tempauksia, jotka tuovat vaihtelua liikunnalliseen arkeen sekä parantavat samalla yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta seurassamme.

Laadukas kilpailutoiminta ja aktiivinen kilpailujen järjestäminen 

Tavoitteenamme on innostaa lapset ja nuoret kehittämään itseään ja tavoittelemaan omia unelmiaan. Tavoitteenamme on kehittyä laadukkaana menestyksekkäänä ja joukkuevoimistelu- ja tanssiseurana panostamalla erityisesti ohjaajien ja valmentajien koulutukseen.

Valmennustoiminta tarjoaa tavoitteellista valmennusta joukkuevoimistelussa, tanssissa ja esiintymistoiminnassa. Valmennuspuolella on mahdollista olla mukana esiintymisjoukkueissa, harrastevalmennuksessa, kilpavalmennuksessa, SM-tason tai kansainvälisen huipputason valmennuksessa. Valmennusjoukkueiden toiminnassa huomioidaan monipuolisuus ja vaihtelevuus niin vuositasolla, viikkotasolla kuin yksittäisissä harjoituksissakin. Ominaisuuksia harjoitellaan painotusta, intensiteettiä ja sisältöä muuttaen.

Lahjan Tytöt on osaava ja innovatiivinen kilpailujen järjestäjä. Järjestämme aktiivisesti niin alueellisia kuin kansallisiakin kilpailutapahtumia. Haluamme jatkossakin luoda yhteisöllisiä ja elämyksellisiä tapahtumia urhelijoille, katsojille ja talkoolaisillemme.