Toiminta-ajatus


Lahjan Tytöt ry perustettiin vuonna 1971 jatkamaan ja täydentämään Lahja Salvianderin liikuntakoulun työsarkaa ja perinteitä. Seuramme tarkoituksena on tarjota haasteellisia ja nautinnollisia elämyksiä voimistelun, tanssin ja liikunnan parissa kaikenikäisille hyvässä seurassa ja opettaa lapset pienestä pitäen ymmärtämään liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. 


Arvot

 • Kasvatuksellisuus
 • Liikunnan ilo
 • Yhteisöllisyys
 • Kansainvälisyys

Kannustamme seuramme jäseniä kunnioittamaan ja arvostamaan muita, noudattamaan seuran yhteisiä sääntöjä sekä kantamaan vastuuta yhteisistä asioista. Tavoitteena on, että jokainen Lahjan Tyttöjen jäsen voi nauttia ryhmässä liikkumisesta ja oppia uutta. 

Haluamme Lahjan Tytöissä liikunta- ja musiikkikasvatuksen ohella painottaa seuratoiminnassamme myös jatkuvaa kansainvälisyyskasvatusta. Pyrimme osaltamme lisäämään nuorten kansainvälistä kanssakäymistä.

Tavoitteenamme on kehittyä menestyksekkäänä joukkuevoimistelu- ja tanssiseurana panostamalla erityisesti ohjaajien ja valmentajien koulutukseen sekä näkyä jatkossakin erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa paitsi kotikaupungissamme myös valtakunnallisilla ja kansainvälisillä areenoilla. 

Lahjan Tytöillä on ystävyyskoulu, Upland Country Day School, USA:ssa Pennsylvanian osavaltiossa ja ystävyysseura, Vereinigte Turnerschaft Zweibrüken, Saksassa.

Visio

 • Laadukas ja arvostettu liikuttaja
 • Innostava seurayhteisö ja haluttu yhteistyökumppani
 • Menestyvä kilpaseura ja alueen huippuseura
 • Tunnettu turkulainen toimija


Strategia

Strategiset painopisteet 2020-2023 

 • vastuullisuus 
 • laadukas lasten liikunta
 • huippu-urheilun kehittäminen

Vastuullisuus

 • Seurajohto toteuttaa Lahjan Tyttöjen omaa vastuullisuusohjelmaa, jonka pääperiaatteet ovat:  Hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristön kunnioittaminen.
 • Turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva toimintaympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä. 
 • Urheilun yhteiset reilun pelin periaatteet ja voimistelun eettiset periaatteet. 
 • Lisää vastuullisuudesta täältä 

Laadukas lasten liikunta

 • Tavoitteena on innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä.
 • Kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu turvallisessa, osallistavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. 
 • Lasten liikunnan laatutekijät  - innostus urheiluun, monipuoliset liikuntataidot, hyvä fyysinen harjoitettavuus ja urheilulliset elämäntavat 
 • Toimijoille jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä, jotka ovat laajan, laadukkaan ja kilpailukykyisen toiminnan takaajia. 
 • Seuran valmennuslinja työkaluna 

Huippu-urheilun kehittäminen

 • Isot ja tasokkaat ikäkaudet, laadukas valmennus ja pitkät urheilu-urat
 • Sanix Valens –huippulinja - laadukkain ja vastuullisin edustuslinja 
 • Tavoitteena saavuttaa MM-mitali ja vakiinnuttaa paikka maailman kärjessä.  
 • Turun seudun urheiluakatemian tuki urheilijoiden koulun ja urheilun yhdistämiseen
 • Tanssin puolella tavoitteena on saavuttaa vuosittain pienryhmän Performing Arts - SM-kilpailujen finaalipaikka.