Tanssilajit ja kilpailukoreografiat


Performing Arts -lajit

Kaikissa LaTyDancen koreografioissa on pohjana niin kutsutut Performing Arts -lajit, eli esittävät tanssin lajit. Performing Arts -lajeiksi kutsutaan showtanssia, jazztanssia sekä nykytanssia. Koreografioiden lähtökohtana on usein jokin teema tai idea, jonka pohjalta teosta lähdetään rakentamaan. Koreografiat voivat sisältää tanssin lisäksi esimerkiksi erilaisia akrobaattisia elementtejä. Oleellinen osa teosta on myös musiikki sekä esiintymisasut, joiden avulla ideaa tuodaan esiin ja luodaan yhteinäistä kokonaisuutta.

Showtanssi on monipuolinen tanssilaji, jonka sisällä voi yhdistellä muiden tanssilajien tekniikoita ja tyylejä. Showtanssin erityispiirteenä ovat näyttävät elementit kuten korkeat hypyt, erilaiset akrobatialiikkeet, vauhdikkaat piruetit tai visuaalisesti näyttäväy nostot. Showtanssiteoksessa tärkeässä roolissa on juoni, teema tai visuaalinen konsepti, ja tavoitteena on viihdyttää yleisöä.

Jazztanssi sai alkunsa, kun afrikkalainen ja eurooppalainen tanssiperinne kohtasivat Yhdysvalloissa. Jazzin tekniikka pohjautuu balettiin, minkä lisäksi jazzissa korostuvat rytmit ja aksentit, isolation-tekniikka eli eri kehonosien eriyttäminen liikkeessä sekä vahvan dynaaminen liike. Tunnelma ja liikekieli voivat jazzissa vaihdella energisen tai rauhallisemman tyylin välillä, mutta usein jazzin kilpailukoreografiat ovat meneviä ja musikaalisia.

Nykytanssi on taidetanssin muoto, jonka lähtökohtana on ollut löytää baletille vastapainoksi vapaampi ja rennompi tapa liikkua. Liikkeen virtaavuus, lattiatekniikka sekä painovoiman hyödyntäminen ovat tärkeä osa tanssia. Nykytanssi voi sisältää monenlaisia tyylejä opettajasta riippuen: fyysistä ja akrobaattista nykytanssia, pehmeää ja kokeilevaa tanssia, tai perinteikkäämpää modernia tanssia.


Koreografiat


LaTyDancessa voi tanssia osana muodostelmaa, pienryhmää, duoa tai soolona. Alta voit lukea lisää eri koreografioiden erityispiirteistä!

Muodostelmalla tarkoitetaan 8-24 tanssijalle tehtyä koreografiaa. Muodostelman erityispiirteenä on se, miten koko ryhmää saadaan sulavasti liikuteltua lavalla. Muodostelmaa tehdessä on tärkeää miettiä tanssijoiden paikkoja ja kuvioita: milloin ollaan piirissä, diagonaalilinjassa, yhdessä rivissä tai ehkä sikin sokin lavalle sommiteltuna. Koreografiassa on mahdollista hyödyntää myös hienosti ison ryhmän sisällä erilaisia ajoituksia: esimerkiksi yhtäaikaista liikettä eli unisonoa, kaanonia tai vuorottelua. 

Kuva: Petri Vilhunen


Pienryhmät koostuvat 3-7 tanssijasta. Pienryhmäkoreografiaa rakentaessa on muodostelman tapaan mietittävä erilaisia kuvioita lavalla ja ajoituksia tanssijoiden liikkeissä. Pienryhmässä tärkeää on luoda yhtenäinen ja näyttävä kokonaisuus: tanssijoiden on harjoiteltava löytämään yhtenäinen tapa toteuttaa liikkeet.

Kuva: Mikko Karisto
Kuva: Mika Malkamäki


Soolot ja duot tarjoavat motivoituneille tanssijoille mahdollisuuden päästä näyttämään taitojaan lavalla yksin tai yhdessä duoparin kanssa. Sooloissa ja duoissa esiintyjien itsevarmuus on erityisen tärkeää, sillä teosta on kannateltava lavalla ilman isomman ryhmän tukea ympärillä. Koreografiat rakennetaan juuri näiden tanssijoiden vahvuudet ja erityisosaaminen huomioiden.

Kuva: Mikko Karisto
Kuva: Petri Kekkonen