Toiminnan arviointi

Jotta voimme kehittää seuramme  toimintaa jatkuvasti, on toimintaa arvioitava säännöllisesti. Arvioitavia osa-alueita ovat muun muassa jäsenten ja harrastajien tyytyväisyys, valmentajien ja ohjaajien tyytyväisyys, urheilullinen menestys, seuratoiminnan kehittyminen ja sidosryhmäyhteistyö. 

Lisäksi seurajohto tekee itsearviota omasta toiminnastaan säännöllisesti. 

Seuratoiminnan palautekyselyt lähetetään jäsenille vuosittain keväällä. Palautteet käydään ensin seurajohdon toimesta läpi. Valmennusjohto käy perheiltä ja urheijoilta tulleet palautteet valmentajien ja ohjaajien kanssa. 

Palautteet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.