Seuran talous

Tulojen ja menojen muodostuminen

Seuramme pääasiallisia tulonlähteitä olivat harrastus-, valmennus- ja jäsenmaksut. Varoja kertyi lisäksi mm. avustuksista, esiintymisistä, näytöksistä, synttäritoiminnasta sekä tapahtumien ja kilpailujen järjestämisestä.


Toiminnan hinnoittelu

Harrastustoimintamaksuihin lisätään Lahjan Tyttöjen jäsenmaksu. Jäsenmaksu sisältää Jumppaturva-tapaturmavakuutuksen.

2. tunti viikossa -40%

3. tunti viikossa -60%

Valmennustoiminnan kausimaksujen suuruuteen vaikuttavat viikkoharjoitusmäärä ja tarjottujen vapaaehtoisten harjoitusten määrä. Kaudet ovat kevät- ja syyskausi. Keväällä 2022 hallitus on päättänyt luopua sisaralennuksen käytöstä syyskaudesta 2022 lähtien, sillä sähköiset järjestelmät eivät taivu näihin.


Kausimaksu sisältää

 • Valmennustunnit
 • Leiripäivien valmennus
 • Tilavuokrat (TTCn osalta erillinen olosuhdemaksu)
 • Valmentajien palkkiot ja palkat 
 • Valmentajien koulutuksen
 • Arvokilpailuiden ja niiden karsintojen osallistumismaksut (CC, WC, EM, MM, SM sekä liittojen mestaruuskilpailut)
 • Päätoimisten tuki ja seurantavastuut
 • Psyykkisen valmennuksen suunnitelman/ polun
 • Fyysisen valmennuksen suunnitelman / polun
 • Urheilijoiden henkilökohtaiset kehityskeskustelut ja oman urapolun luominen

HUOM! SV-linjan edustusjoukkueilla on eri sisältö kausimaksuissa, eikä heidän kausimaksuunsa sisälly esimerkiksi tukitoimia. Tukitoimituntien kustannuksista maksetaan pääsääntöisesti syntyneiden kulujen mukaisesti.


Budjetti

Valmennusryhmissä valmentaja ja joukkueenjohtaja laativat joukkueelle kauden alussa budjetin joka vahvistetaan joukkueen vanhempainillassa kunkin kauden alussa ja sen mukaisesti voimistelijat maksavat joukkueelle kuukausimaksua (yleensä tasaerissä kuukausittain). Joukkueen jäsenyys kunkin kauden alussa merkitsee perheelle sitoutumista maksaa joukkueen kausikohtaisista kuluista tasaosuus suhteessa joukkueen voimistelijoiden määrään. 

Erikseen laskutetaan mm. matka-, majoitus- ja ruokakulut kilpailuista ja leireistä, kilpailuasut, edustusasut ja välineet, kilpailulisenssi ja vakuutus sekä seuran jäsenmaksu. Lisäksi jos joukkue käyttää valmennuksen tueksi esimerkiksi lihastasapainomittauksia, maksetaan nämä erikseen. 

Maksettua kausimaksua ei palauteta. Erityisen painavista syistä (esim. urheilu-uran katkaiseva vakava loukkaantuminen kauden alussa tai muutto toiselle paikkakunnalle kauden alussa) voidaan harkita kausimaksun palauttamisesta. Seurajohto tekee päätöksen mahdollisesta kausimaksun palauttamisesta. 

Jos valmennusmaksua ei ole maksettu, voimistelija ei voi osallistua joukkueen harjoitteluun. Lahjan Tyttöjen hallitus tarkistaa kausimaksun suuruuden vuosittain. Kuukausilaskutus

Joukkueet siirtyvät kuukausilaskutukseen, kun budjetti kasvaa reippaasti yli kausimaksun.

Näin seura tarjoaa joukkueen urheilijoille tasaisen maksusysteemin jokaiselle kuukaudelle.

Valmentajat tekevät budjetin kaudelle, josta seura muodostaa kuukausilaskun summat ja laskuttaa tasasumman joka kuukausi. Lisäksi kauden loputtua seura tekee tasauslaskun todellisten kulujen mukaan jokaiselle tytölle. Ne joukkueet, jotka eivät kuulu kuukausilaskutuksen piiriin saavat todellisista kuluista laskun aina sen jälkeen, kun niitä on syntynyt.

Laskutus tapahtuu MyClubin kautta verkkomaksuna tai laskulla, jolloin maksuaikaa on vähintään kaksi viikkoa. Jokainen lasku on maksettava omalla viitenumerollaan oikealla summalla, oikealle tilille, ei yhtenä ”könttänä”. Muuttuneet sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot tulee infota vastuuvalmentajan kertomalla tavalla ja käydä korjaamassa välittömästi jäsenrekisteriin Hoikaan ja MyClubiin.

Jäsenmaksun maksaneet saavat jäsenkortin, jolla saa alennuksia seuran ja Suomen Voimisteluliiton yhteistyökumppaneiden palveluista ja tuotteista. 


Vapaaoppilaspaikka

Tavoitteena on mahdollistaa ja tukea vähävaraisten perheiden lasten voimistelu- tai tanssiharrastusta Lahjan Tytöissä sekä mahdollistaa lapsen harrastamisen jatkumisen seurassa myös silloin, kun se perheen taloudellisen tilanteen vuoksi on vaikeaa. 

Tukea myönnetään harrastus- ja kausimaksuihin, jäsenmaksut eivät kuulu tuen piiriin. Tukea voi hakea maksimissaan 75% kuluvan kauden maksuista, jolloin tuen lisäksi maksettavaksi jää aina vähintään 25%:n omavastuuosuus sekä seuran jäsenmaksu. 


Tuen hakeminen

Tukea voi hakea ympärivuotisesti, mutta ei takautuvasti. Tukea haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään s-postilla osoitteeseen kristiina.viikari@lahjantytot.fi. 

Tukihakemukset tulee lähettää vuosittain kevätkaudella 23.1. mennessä, ja syyskaudella 15.8. mennessä. Kevään harrastus- ja kausimaksuja koskevat hakemukset käsitellään tammikuun loppuun mennessä ja syksyn hakemukset elokuun loppuun mennessä. 

Rahaa ei makseta suoraan tukea hakeneille jäsenille/perheille, vaan kaikki tuki kohdistuu harrastamisen kuluihin seurassa. Myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella, vaan tukea on haettava uudelleen. 

Kaikki hakemuksissa annettavat tiedot ovat luottamuksellisia. Seurassamme hakemuksia käsittelee vain toiminnanjohtaja, kehitysjohtaja ja puheenjohtaja, jotka ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. He päättävät ja esittävät jaettavia tukia seuran hallitukselle. Seuran hallitus hyväksyy tuet kokouksissaan. Hakijan nimeä tai muita tunnistetietoja ei välitetä edes hallitukselle. 

Tukea jaetaan varojen puitteissa harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. 

Tuen myöntämisen kriteerit perustuvat pienituloisuuden määritelmään. 


Hakemuksen sisältö

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 

 • Nimi
 • Joukkue tai harrastusryhmä 
 • Vanhemman/huoltajan nimi 
 • Perheen koko 
 • Lahjan Tytöissä harrastavien lasten määrä 
 • Lyhyt kuvaus perheen tilanteesta 
 • Arvio kausimaksujen määrästä (hakuhetkestä kauden loppuun) 
 • Haettava summa (max. 75% tulevista kausimaksuista) 
 • Sevitys vanhempien/huoltajien bruttotuloista ja selvitys maksettavista tuista (toimeentulo- tai kodinhoitotuesta, opiskelutuesta, työttömyyskorvauksesta, tms)


Talousohjesääntö

Talousohjesääntö sisältää ohjeet hallituksen sekä muiden talousasioita hoitavien tehtävistä ja vastuista. Talousohjesääntöön pääset tästä.


Ohjaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä

Ohjaajalle maksetaan työsopimuksen mukainen palkkio. Maksettavan ohjauspalkkion suuruuteen vaikuttavat ohjaajan koulutus, ohjaajakokemus sekä ohjausrooli ryhmässä. Ohjaajapalkkion maksamisen ehtona on, että palkanmaksua varten toimitettavat asiakirjat ovat saapuneet ajallaan palkanmaksajalle.


LAHJAN TYTTÖJEN OHJAAJIEN PALKKALUOKAT 

Starttikurssi suoritettu 10 €

Alla olevista koulutuksista 1 suoritettu 13 €

Alla olevista koulutuksista 2 suoritettu 15 €

- Voimistelukouluohjaajakoulutus, tanssiopettajaopiskelijat, liikuntaleikkikouluohjaajakoulutus, perheliikunnan perusteet -koulutus, Fyysinen Valmennuksen koulutus, Monipuolista harjoittelua -koulutus, tanssipedagogi, aikuisten ryhmäliikuntakoulutukset, kasvatusalan ammattitutkinto

Liikunnanohjaaja, liikunnanopettaja, fysioterapeutti, tanssiopettaja, ammattitanssija, ammattivalmentaja, ammattiohjaaja, toimintaterapeutti 18 €


Huomioidaan aloitushetkellä lisäksi

Työkokemus alalta 1-2v +2€

3-5 vuotta +3€

Yli 5 vuotta +5€


LAHJAN TYTTÖJEN VASTUUVALMENTAJAPALKKA

Stara-sarja, alle 10-vuotiaat kilpailevat tanssiryhmät 100 € / kausi

8-10v. joukkueet, lasten pienryhmä  125 € / kausi

10-12v. joukkueet, juniori pienryhmä, aikuisten pienryhmä  150 € / kausi

Muodostelma tanssijoukkueet  200 € / kausi

JV-kilpasarja  200 € / kausi

JV SM 12-14v.  250 € / kausi

JV SM yli 14v.  300 € / kausi

Mikäli vastuu jakautuu tasan useamman valmentajan kesken, yllä mainitun summa jaetaan.

Valmentajien kulukorvaukset, matkakorvaukset ja tuntipalkat sovitaan aina erikseen kauden alussa. Näihin vaikuttavat joukkueen tai ryhmän taso, laji, tuntimäärä, urheilijamäärä sekä valmentajan ammattitaito ja kokemus.


TOIMIHENKILÖT

Palkkauksessa huomioidaan taidot (monitaitoisuus, omatoimisuus, yhteistyökyky), vastuu (vastuullisuus, laaja-alaisuus, monipuolisuus, erityisvastuut, esimiestehtävät, itsenäisyys) sekä kokemus.


Varainhankinta

Varainhankinnan periaatteet 

Seuran pääasiallinen varainhankinta muodostuu:

 • itse järjestettävien urheilukilpailujen, näytösten ja liikuntatapahtumien järjestämisestä
 • seuratuotteiden myynnistä (kausittaiset varainkeruukampanjat)
 • jäsenmaksuista
 • yhteistyösopimuksista ja yhteistyö hankkeista

Saadut tuotot käytetään seuran hyväksi yleishyödylliseen toimintaan ja varainkeruu tehdään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Seura voi järjestää arpajaiset ilman viranomaisten lupaa, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. 

Jokainen joukkue voi harjoittaa varainhankintaa itsenäisesti, kuitenkin seuran hallituksen luomissa ja hyväksymissä puitteissa. 

 • Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko ryhmän hyväksi.
 • Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.
 • Yhdistyksen tuotteista perimä hinta on korkeampi kuin vastaavista tuotteista muutoin maksetaan ja tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus, esim. merkintä/tarra “Kiitos tuesta joukkueelle
 • Myynti tapahtuu talkootyönä eikä myyntiä toteuteta pysyvästä liikepaikasta, kuten internet-kaupasta tai kauppaliikkeestä.
 • Toiminta on satunnaista eikä sitä harjoiteta suunnitelmallisesti.
 • Jokainen myyntikampanja päätetään erikseen, eikä toiminta ole jatkuvaa.
 • Myynti kohdistuu lähes yksinomaan ryhmän jäseniin ja heidän läheisiinsä. Tuotteita ei muutoin markkinoida.
 • Tilauksesta tapahtuva myynti, johon ei sisälly riskiä.